Aktualności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji staje się nią z dniem: – powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, – uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub – zaistnienia innej przyczyny rozwiązania. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji…

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski

Oddział zagranicznej firmy na terenie Polski to jednostka całkowicie zależna od firmy zagranicznej, przez którą zostaje otwarty. Działalność oddziału musi być tożsama do działalności zagranicznego przedsiębiorstwa. Kto jest podatnikiem VAT? Zależność oddziału od zagranicznej firmy przejawia się tym, że to…