Fundacja definicja

Fundacja jest definiowana jako kapitał, który przeznaczony został na konkretny, ściśle określony cel. Cel, o którym mowa musi być społecznie, bądź gospodarczo użyteczny. Podmiot fundacji posiada osobowość prawną i założony może zostać zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Procedura…

Rejestracja fundacji

W dzisiejszym artykule chcemy dla Państwa poruszyć temat tego, jak przebiega rejestracja fundacji krok po kroku, z jakimi formalnościami trzeba się zmierzyć oraz to, jakie kroki trzeba podjąć. W pierwszej kolejności, aby powstała fundacja, konieczny jest fundator, który postanawia przeznaczyć…

Koszty prowadzenia fundacji

Miesięczne koszty prowadzenia fundacji są uzależnione od kilku czynników. Bardzo ważne jest to, aby każdy koszt fundacji był ponoszony celowo, zgodnie z działalnością zapisaną w statucie oraz konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie. Konieczne jest to, aby zakładając fundację, dokonać analizy…