Koszty prowadzenia fundacji

Miesięczne koszty prowadzenia fundacji są uzależnione od kilku czynników. Bardzo ważne jest to, aby każdy koszt fundacji był ponoszony celowo, zgodnie z działalnością zapisaną w statucie oraz konieczne jest ich odpowiednie udokumentowanie. Konieczne jest to, aby zakładając fundację, dokonać analizy…