Minimalne kapitaly do założenia spółek

Kapitał zakładowy to inaczej wkład, jaki wnieść muszą wszyscy właściciele przedsiębiorstwa podczas zakładania spółki, żeby mogła w legalny sposób funkcjonować. Wysokość kwoty zależna może być od formy organizacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego. Cechą, którą charakteryzuje kapitał założycielski jest fakt, że jest wysokość…

S24

Chcą Państwo założyć własny podmiot gospodarczy? Istnieje kilka sposobów, aby to uczynić. Można zarejestrować spółkę w procesie tradycyjnym, za pośrednictwem Internetu w systemie S24 lub zlecić to zadanie odpowiedniej instytucji. Na czym polega rejestracja działalności gospodarczej przez Internet? Postaram się…