Zakładanie spółek

W naszej ofercie profesjonalne przeprowadzenie procesu rejestracji spółki. Solidna pomoc doświadczonych specjalistów, którzy założą biznes w kilka dni.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to forma prawna przedsiębiorstw, która jest stworzona przez jedną lub więcej osób (wspólników) które odpowiadają za zobowiązania tej spółki w ograniczonym zakresie. Popularna w krajach Europy, w tym w Polsce. Pełna nazwa spółki musi zawierać w sobie wyrazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które można także zastępować skrótem, sp. z o.o. . Nasza firma zajmuje się sprzedażą gotowych spółek.

Jedną z zalet spółek z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspólnicy wybierając taką formę prowadzenia działalności nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki swoim majątkiem – wspólnik odpowiada tylko do wartości wniesionych udziałów. Zobowiązania spółka z o.o. pokrywa z własnego majątku, który może powstać poprzez wniesienie udziałów przez wspólników do spółki, dopłat dokonywanych przez wspólników oraz w toku prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę. Tak więc jest to tzn. „bezpieczna” forma prowadzenia działalności gospodarczej i miedzy innymi dzięki temu tak popularna.

Minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi obecnie 5.000 zł. Jego wysokość można zmienić w dowolnym momencie prowadzenia działalności. Wartość kapitału musi być zgodna z umową lub statutem spółki.

Oferujemy pomoc w aktualizacjach danych w umowie, w tym także podnoszenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. powstaje głównie przez wniesione przez wspólników udziały do spółki. Minimalna wartość udziału wynosi 50 zł. Wkłady do spółki mogą być pieniężne, a także niepieniężne (czyli aport). Wkładem do spółki z o.o. nie mogą być natomiast usługi.

Istnieje granica określająca minimalny kapitał zakładowy, natomiast nie ma górnej granicy. Wspólnicy mogą swobodnie wybrać wysokość kapitału według potrzeb oraz własnego uznania.
Zalety spółki z o.o.: 

 • wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki do wartości wniesionych udziałów, bez ryzykowania majątkiem własnym
 • nie ma obowiązku zatrudniania pracowników (ze sobą włącznie) – oszczędności na składkach ZUS
 • daje możliwość prowadzenia różnych rodzajów działalności
 • mimo, że jest to spółka może ją założyć nawet jedna osoba
 • spółkę mogą zakładać w Polsce obcokrajowcy
 • wspólnicy mają znaczny wpływa na działalność firmy, co skłania do angażowania większych kapitałów
 • członkowie zarządu nie muszę być wspólnikami
 • istnieje możliwość pozyskania dodatkowego kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika
 • daje możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym

Przebieg procesu:

 • Podpisanie umowy doradczej
 • Przesłanie kompletu danych rejestrowych
 • Wysłanie dokumentacji rejestrowej do KRS
 • Po decyzji o wpisie do KRS, wystąpienie o nadanie wszystkich dokumentów rejestrowych (NIP, REGON, VAT, VAT-UE)

NASZA OFERTA:

CENA REJESTRACJI SPÓŁKI TO TYLKO 500 ZŁ. CENA OBEJMUJE REJESTRACJĘ W KRS, ZGŁOSZENIE DO NIP, REGON, VAT I VAT UE.

Chcesz szybko założyć spółkę? Z nami proces rejestracji spółki zajmie od 3 do 7 dni.

Zainteresowanych rejestracją spółki zapraszamy do kontaktu: 12 378 35 76