Adres do e-doręczeń

Adres do e-doręczeń – kto musi go posiadać? Do kiedy należy założyć adres do e-doręczeń?

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń

E-doręczenia to usługa umożliwiającą wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Elektroniczna wymiana informacji pozwala zachować bezpieczeństwo oraz gwarantuje wywołanie takich samych skutków prawnych, jak w przypadku listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Od połowy 2022 roku spółki handlowe zobowiązane są do posiadania adresu e-Doręczeń.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do utworzenia adresu do e-doręczeń, aktywacji go oraz zgłoszenia w Bazie Adresów Elektronicznych.

Istotnie należy zaznaczyć, że korzystanie ze skrzynki do e-doręczeń jest darmowe.

Zastosowanie adresu do e-Doręczeń

Adres do e-doręczeń wykorzystywany jest gdy podmiot publiczny doręcza korespondencje wymagającą potwierdzenia nadania lub odbioru rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że posiadanie i posługiwanie się adresem do e-doręczeń będzie obowiązkowym elementem:
– wniosku o wpis do KRS
– wniosku o wpis do CEIDG
– wniosku o zmianę wpisu w CEIDG

Ten wpis może Cię zainteresować – Wypełniania wniosku o rejestrację spółki

Utworzenie skrzynki do e-doręczeń
Adres do e-doręczeń obowiązkowy dla przedsiębiorców

Oferta aktywacji adresu do e-doręczeń

Oferujemy pomoc w zakresie utworzenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń.

W imieniu Klientów dopełniamy niezbędnych formalności w zakresie utworzenia, aktywacji i aktualizacji danych adresu do wymiany korespondencji drogą elektroniczną.

Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom w bezpiecznym wypełnianiu obowiązków wynikających z wdrażanych zmian prawnych.

Zapraszamy do współpracy, profesjonalna pomoc specjalistów prawnych.