Adresy wspólników dla Sądu wniosek aktualizacyjny

Adresy wspólników dla Sądu wniosek aktualizacyjny należy złożyć, gdy zmienił się adres wspólników? Jak przeprowadzić procedurę aktualizacji danych wspólników w zakresie adresu?

Zgodnie ze zmianami o KRS z dnia 15 marca 2018 r. pojawił się nowy obowiązek składania w KRS informacji na temat adresów do doręczeń osób związanych z polskimi spółkami. O jakich dodatkowych obowiązkach mowa?

W KRS należy podać informacje dotyczące:

  • osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, w tym w szczególności członków zarządów, likwidatorów oraz prokurentów
  • osób reprezentujących, członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki

W zakres informacji podawanych w KRS wchodzą również dane w zakresie adresu wspólników do korespondencji.

Poprawny adres do korespondencji usprawnia kontakt między przedsiębiorcami a urzędami oraz sądami.

Ten wpis może Cię zainteresowaćJak uzyskać adres do doręczeń elektronicznych?

Brak dokonania aktualizacji danych w KRS

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie dopełniają obowiązku aktualizacji danych w KRS sąd ma prawo nałożyć grzywnę lub wszcząć postępowania przymuszające.

Adres do korespondencji – jaki należy podać?

Zgodnie z obowiązującym prawem adres może być dowolny, w Polsce, na terenie UE lub poza nią.

Zgodnie jednak z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

 

Adresy wspólników dla Sądu wniosek aktualizacyjny

Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu do KRS wniosku aktualizacyjnego w zakresie adresu do doręczeń wspólników i członków zarządu.

 

adres-do-korespondencji-krs

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki adresu do doręczeń w KRS.