Aktualizacja adresu spółki w KRS

Podczas prowadzenia działalności spółki z o.o. może pojawić się konieczność zmiany adresu spółki. Powodem może być problem z wynajmem lub znalezienie lepszego adresu dla spółki. Aktualizacja adresu spółki w KRS – czy można samodzielnie przeprowadzić procedurę aktualizacji? Jak dokonać zmiany danych spółki w KRS w zakresie jej adresu?

Ten wpis może Cię zainteresowaćWirtualny adres firmy

Zmiana adresu spółki z o.o. a zmiana siedziby

Na początku warto zaznaczyć, że adres spółki a siedziba spółki to dwa różne pojęcia.
Siedziba spółki to miejscowość.
Adres spółki to adres w konkretnej miejscowości będącej siedzibą.
Zmiana siedziby spółki wymaga przeprowadzenia procedury aktualizacji zapisów umowy spółki oraz zgromadzenia wspólników.
Zmiana adresu spółki z o.o. nie obliguje do zmiany umowy spółki. Wystarczającym działaniem jest podjęcie uchwały zarządu o zmianie siedziby spółki.

Uchwała o zmianie adresu spółki

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie uchwały zarządu, która pozwoli uchronić podmiot od sporu z sądem rejestrowym.

Aktualizacja adresu spółki w KRS

  1. Podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki.
  2. Wypełnienie wniosku.
  3. Podpisanie wniosku przez osobę reprezentującą spółkę lub pełnomocnika.
  4. Uiszczenie opłaty aktualizacyjnej.
  5. Zgłoszenie zmiany do odpowiedniego sądu rejestrowego.

 

Zmiana w KRS termin

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Aktualizacja adresu spółki w KRS

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia prccedury aktualizacji danych spółki w KRS.