Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób decyduje się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego, aczkolwiek niewielu z nich zdaje sobie sprawę z obowiązków wynikających z tej decyzji. Jednym z nich jest właśnie aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS, ale pod warunkiem, że zaistniały zmiany w składzie rady nadzorczej. Wówczas przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w przeciągu 7 dni. W innym wypadku, gdy przedsiębiorca nie zdąży dokonać zmiany, zostanie na niego nałożona przez sąd kara grzywny.

Formularze przeznaczone do wnioskowania o aktualizację tych danych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź stronach sądów rejestrowych. Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS powinna być zgłoszona na druku KRS-Z3 z dołączeniem załącznika KRS-ZK.

Kwestia wymaganych załączników jest uzależniona od zakresu dokonywanej zmiany. Poniżej przedstawiamy Państwu listę dokumentów wymaganych w sytuacji odwołania dotychczasowego członka rady i powołania nowego. Do dokumentów tych zaliczamy:
– dowód potwierdzający uiszczenie opłat,
– notarialnie potwierdzony wzór podpisy członka rady nadzorczej,
– dokument odwołujący dotychczasowego członka rady nadzorczej,
– dokument z danymi osobowymi członka rady nadzorczej,
– dokument powołujący nowego członka rady nadzorczej.

Obowiązkowe jest, aby wszystkie te dokumenty były oryginałami, bądź urzędowo poświadczonymi kopiami.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS jest bardzo czasochłonne i wymaga bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Jeśli zatem nie czują się Państwo na siłach, zapraszamy do kontaktu z naszą firmę, która zajmie się wszystkimi formalnościami.