Aktualizacja danych KRS przez internet

Aby złożyć wniosek jakim jest aktualizacja danych KRS przez internet, trzeba:
– mieć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji
– wszystkie dokumenty dołączone do wniosku podpisać podpisem elektroniczny i umieścić w jednym z formatów, który udostępnia możliwość wydruku.

Aktualizacja danych KRS przez internet musi zostać dokonana w przeciągu 14 dni od nastąpienia zmian w spółce.

To jak długo trwa rejestracja zmian, które zostały zgłoszone do KRS nie jest dokładnie określone, natomiast sąd rejestrowy ma obowiązek w terminie 7 dni podjąć decyzję odnośnie akceptacji wniosku lub jego odrzuceniu.

W przypadku, gdy złożony przez podmiot wniosek zawiera jakieś niedogodności to należy go poprawić lub uzupełnić, a po usunięciu przeszkody wniosek ponownie wysłać. Powinien zostać on rozpatrzony w przeciągu 7 dni.

Aktualizacja danych KRS przez internet może być dokonana, jeśli dane przedsiębiorstwo było zakładane drogą elektroniczną.

Wniosek elektroniczny, który dotyczy zaistniałych zmian w prosperowaniu działalności musi zostać opatrzony podpisem członków Zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji podanym w statucie spółki.

Zmiany najczęściej dotyczą:
– adresu/siedziby
– zarządu
– statutu
– umowy spółki
– przedmiotów działalności
– danych wspólnika

Jeśli chodzi o płatności związane z aktualizacją danych wynoszą:

250 zł- wniosek złożony na portalu PDI
200 zł- wniosek złożony online przez S24
100 zł- opłata za zamieszczenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym