Aktualizacja danych spółki w KRS 2015

Obowiązek przeprowadzenia aktualizacji danych spółki w KRS 2015 musi dokonać każdy przedsiębiorca, który dokonał jakichkolwiek zmian danych w swoim przedsiębiorstwie,

Niestety istnieje wiele przypadków, że przedsiębiorcy nie aktualizują informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i ograniczają swoje obowiązki tylko do rocznych sprawozdań finansowych lub zgłaszają tylko takie zmiany, które mają charakter konstytutywny. Niewiele przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że nie dokonując zmiany aktualizacji danych w KRS naraża się na poważne skutki prawne.

Zmiany w składzie zarządu spółki z oo oraz ewentualne zmiany w składzie osobowym wspólników wymagają złożenia w KRS formularza KRS-Z3, który odpowiada za zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Dodatkowo konieczne są załączniki w postaci KRS-ZK oraz KRS-ZW oraz stosowne dokumenty. Aktualizacja danych spółki w KRS 2015 wiąże się z koniecznością opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym oraz Gospodarczym. Sąd rejonowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku co oznacza, że najpóźniej 7 dnia referendarz sądowy bądź sędzia podejmuje decyzję i wydaje postanowienie.

Proces aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie należy do łatwych czynności, ale również nie powinno się go obawiać. W razie jakichkolwiek wątpliwości można poprosić o pomoc odpowiednie podmioty zewnętrzne, które mają doświadczenie w tym fachu. Lepiej skorzystać z pomocy innych jednostek, niż ponieść karę za niewykonanie aktualizacji danych.