Aktualizacja danych w KRS 2016

Zmiany zachodzą wszędzie, także w spółkach. Nowa siedziba, otwarcie kolejnego oddziału, zmiana właścicieli czy inne tego typu zmiany należy zgłosić do rejestru, któremu podlega dana firma. Może być Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu w instytucjach tych składa się odpowiednie wnioski aktualizujące.

Aktualizacja danych w KRS 2016 roku może być związana nie tylko z siedzibą czy typem działalności, ale także z zakupem gotowego przedsiębiorstwa. Z rozwiązania tego korzysta się coraz częściej, dlatego też istnieje coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Po zakupie gotowej spółki, zadaniem nowego właściciela jest aktualizacja danych w KRS. Jeżeli potrzebna jest mu w tym celu pomoc, może skorzystać z usług naszej firmy.

Sporządzanie wniosku aktualizującego do KRS to nie jedyna usługa naszej firmy. Pomagamy wszystkim, którzy zaczynają lub prowadzą już działalność gospodarczą. W naszej ofercie jest także usługa, polegająca na rejestracji spółek oraz innych form działalności, takich jak fundacje, stowarzyszenia rejestrowe czy jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne.

Nasza firma ułatwia rozpoczynanie działalności gospodarczej także poprzez oferowanie do zakupu gotowych spółek. Pośród sprzedawanych przez nas spółek przeważają spółki z o.o. Poza nimi można także zakupić gotowe spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz z o.o. komandytowe.

Chętnych do skorzystania z naszej oferty zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi specjalistami. Będzie można zapoznać się z naszą ofertą oraz dowiedzieć więcej na temat naszych usług, ich cen oraz aktualnych promocji.