Charakterystyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się w Polsce sporą popularnością. Prowadzenie spółki z o.o. posiada wiele zalet, dlatego jest ona jedną z najchętniej wybieranych form prawnych w Polsce.

Najczęściej spółka z o.o. wybierana jest do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. Niejeden przyszły przedsiębiorca interesuje się zagadnieniem, którym jest charakterystyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed założeniem własnej firmy warto dowiedzieć się na temat form prawnych, jakie występują w Polsce oraz znać ich wady i zalety. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet.

Charakterystyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta jest głównie w Kodeksie Spółek Handlowych, gdyż tam zawarte są przepisy regulujące jej rejestrację oraz funkcjonowanie. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, może zostać założona przez jedną lub więcej osób, które nazywane są wspólnikami. Posiada ona osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników, a w określonych przypadkach organem obligatoryjnym jest komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Wspólnicy w spółce z o.o. posiadają określone prawa ale mają także obowiązki. Zobowiązani są do wniesienia wkładów pieniężnych lub aportu na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Warto wiedzieć, że wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.