Co warto zawrzeć w umowie spółki z o.o.

Podejmując decyzję odnośnie rozpoczęcia nowego biznesu, należy bardzo dokładnie przemyśleć kwestię tego, co zostanie zawarte w umowie spółki z o.o.. To właśnie umowa danej spółki pełni rolę jej fundamentu, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje, cele oraz strategia rozwoju danej działalności.

Umowa spółki z o.o. każdorazowo musi zawierać informacje takie, jak:
1. Nawiązująca do działalności nazwa spółki.
2. Siedziba spółki zgodnie z miejscowością, w której znajduje się jej zarząd.
3. Informacja o czasie na jaki zakładana jest spółka (jeśli jest określony).
4. Przedmiot działalności, który będzie przyświecał danej firmie.
5. Określenie kwoty kapitału zakładowego.
6. Informacja odnośnie podziału udziałów pomiędzy wspólnikami.
7. Kwestia ograniczenia w zbywaniu udziałów spółki z o.o..
8. Informacje odnośnie kompetencji zgromadzenia wspólników.
9. Wszelkie zasady reprezentowania wspólników spółki.
10. Informacja o roku obrotowym, który będzie obowiązywał w spółce.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie sporządzić umowę spółki, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Warto to zadanie powierzyć w ręce ekspertów, ponieważ to właśnie umowa spółki stanowi fundament jej funkcjonowania i od tego jak zostanie ona sporządzona i co zostanie w niej zawarte, będzie zależało dalsze jej funkcjonowanie.