Co wybrać spółkę z o.o. czy jednoosobową działalność gospodarczą?

Niejeden przedsiębiorca, który planuje rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy zastanawia się nad pytaniem co wybrać spółkę z o.o. czy jednoosobową działalność gospodarczą? Zarówno jedna, jak i druga z form prowadzenia działalności posiada wady i zalety. Przed jej wyborem należy zastanowić się, która będzie bardziej pasować do profilu wykonywanej działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, działa na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych. Może zostać założona przez jedna lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wartość wynosi 5 000 złotych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Spółka z o.o. jest najczęściej wykorzystywana do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Ogromną jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwość uniknięcia konieczności płacenia składek ZUS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności. W tym przypadku osoba fizyczna podejmuje działalność na własny rachunek, a także na własne ryzyko. Osoba prowadząca firmę w tej formie posiada pełną odpowiedzialność prawną. Zobowiązana jest do płacenia wysokich składek do ZUS. Jej zaletą jest możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z uproszczonych form księgowości.