Czyste spółki z o.o. z 2019 na sprzedaż

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to rozwiązanie idealne dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalność gospodarczą bez zbędnych formalności.

Czyste spółki, które przedsiębiorcy wystawiają na sprzedaż:
– posiadają czystą historię tzn. nie mają zadłużeń i obrotów, gdyż nigdy wcześniej nie prowadziły działalności,
– nie zatrudniają i nie zatrudniały pracowników,
– nie mają zaciągniętych żadnych zobowiązań,
– nie posiadają koncesji ani licencji,
– nie mają umów z księgowymi czy biurami rachunkowymi, ale posiadają uregulowane kwestie księgowe,
– posiadają numery identyfikacyjne NIP, REGON, KRS,
– mogą zostać zgłoszone do rejestru VAT całkowicie za darmo,
– dysponują kapitałem zakładowym o minimalnej wartości 5.000 złotych oraz
– profesjonalną umową spółki z o.o. przygotowaną przez doświadczonych ekspertów.

Pierwszym elementem niezbędnym do prawidłowego zarejestrowania jednostki jest sporządzenie jej umowy w formie aktu notarialnego lub elektronicznie za pomocą systemu udostępnionego w Internecie. Umowa spółki musi zawierać następujące informację: nazwę spółki, imiona i nazwiska wspólników, zakres prowadzonej działalności, adres siedziby firmy, przedmiot działalności.

Następnym etapem jest uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Tę czynność należy wykonać we właściwym Sądzie Rejonowym, dostarczając odpowiednie dokumenty. Wpis do rejestru umożliwia dokonywanie dalszych czynności prawnych i uzyskanie przez spółkę osobowości prawnej.