Dokumenty potrzebne przy zakładaniu sp z o.o.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden ze sposobów założenie własnej firmy. Spółka ta posiada osobowość prawną i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do prawidłowego przebiegu procesu rejestracyjnego spółki konieczne będzie wykonanie kilku formalności. Wspólnicy zobowiązani będą do wypełnienia formularzu, w których określone zostaną wszystkie dane dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokumenty potrzebne przy zakładaniu sp z o.o. to:

– umowa spółki sporządzana w formie aktu notarialnego oraz jej odpis,
– formularze KRS (KRS-W3, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM),
– oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki z o.o., że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu,
– złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu,
– dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– wniosek o wpis lub zmianę wpisu do REGONu ( formularz RG-1 ),
– zgłoszenie płatnika składek ( formularz ZUS-ZPA),
– zgłoszenie identyfikacyjne razem z określeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego (formularz NIP-2).

Lista, na której znajdują się dokumenty potrzebne przy zakładaniu sp z o.o. jest bardzo długa, brak niezbędnych załączników spowoduje przesunięcie się terminu rejestracji spółki z o.o. a tego na pewno nie chciałby żaden przedsiębiorca. Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek, zapraszamy do kontaktu z ekspertami.