E-doręczenia rzecznik patentowy

E-doręczenia najważniejsze informacje

W najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące e-doręczeń. Wiele branż i podmiotów jest zobowiązanych do utworzenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń umożliwiającej korespondencje z sądami oraz organami państwowymi. E-doręczenia umożliwią odbiór, wysyłanie i przechowywanie korespondencji online. Wysłanie wiadomości z adresu e-Doręczeń ma identyczny skutek prawny jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.

E-Doręczenia umożliwiają wysyłanie i odbieranie korespondencji pomiędzy obywatelami oraz podmiotami gospodarczymi, a administracją publiczną, poprzez zindywidualizowany adres danego podmiotu.

Gdzie będą wykorzystywane?
– postępowania administracyjne
– postępowania cywilne
– postępowania sądowe

Ten wpis może Cię zainteresować – Adres do E-doręczeń

Aktywacja adresu e-doręczeń

Proces tworzenia i aktywacji adresu do e-Doręczeń przebiega w 4 krokach

1. W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o utworzenie adresu na stronie rządowej GOV.PL. Do jego podpisania konieczne będzie użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Dalej urząd sprawdzi i rozpatrzy złożony wniosek, a jeśli nie wystąpią w nim żadne braki ani błędy – Minister Cyfryzacji utworzy adres i skrzynkę do e-Doręczeń.
3. Po utworzeniu skrzynki, konieczna będzie jej aktywacja na stronie Konta przedsiębiorcy.
4. Po aktywacji adresu minister dokona wpisu adresu do bazy adresów elektronicznych.

Założenie i aktywacja adresu do e-Doręczeń jest całkowicie darmowa.

Składanie wniosku o wydanie adresu do e-doręczeń

Wniosek o aktywację adresu do e-Doręczeń

Wniosek o wydanie adresu do e-Doręczeń wypełnia się elektronicznie. Do jego złożenia konieczne będzie przygotowanie danych:

  • nazwa podmiotu,
  • numer REGON, NIP – jeśli zostały dodane
  • numer KRS, oznaczenie formy prawnej, siedziba i adres – dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
  • numer PESEL lub Identyfikator Europejski oraz adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu dla podmiotów wpisanych do CEIDG.
  • imię i nazwisko administratora skrzynki oraz jego adres e-mail.

Celem wdrożenia tego rozwiązania jest ograniczenie czasu doręczeń oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą korespondencji, a także zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz gwarancja doręczenia korespondencji.