E-doręczenia rzecznik patentowy

W najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące e-doręczeń. Wiele branż i podmiotów jest zobowiązanych do utworzenia i aktywacji skrzynki do e-doręczeń umożliwiającej korespondencje z sądami oraz organami państwowymi.

e-Doręczenia umożliwiają wysyłanie i odbieranie korespondencji pomiędzy obywatelami oraz podmiotami gospodarczymi, a administracją publiczną, poprzez zindywidualizowany adres danego podmiotu.

Gdzie będą wykorzystywane?
– postępowania administracyjne
– postępowania cywilne
– postępowania sądowe

Celem wdrożenia tego rozwiązania jest ograniczenie czasu doręczeń oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą korespondencji, a także zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz gwarancja doręczenia korespondencji.

E-doręczenia rzecznik patentowy – od kiedy?

Od 5 lipca 2022 r. – nowe podmioty zarejestrowane w KRS od 5 lipca 2022r., notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, ZUS, KRUS, NFZ oraz organy administracji rządowej i jednostki budżetowe obsługujące te organy,