E-formularze rejestracja spółki

Na czym polega rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem e-formularzy? W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić rejestrację spółki online?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. W praktyce oznacza to, że osoby, które podjęły decyzje o założeniu tej formy prawnej muszą posiadać środki na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość pokrycia wkładów w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Istotnie należy jednak zaznaczyć, że forma bezgotówkowa nie zawsze jest możliwa.

Po wprowadzeniu zmian w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się z wykorzystaniem e-formularzy rejestracyjnych. Założenie spółki możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej, co zobowiązuje do posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Od lipca rejestracja spółki z o.o. jest możliwa z wykorzystaniem jednego z dostępnych systemów teleinformatycznych:
– S24 (korzystne rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują konstruować umowy spółki w oparciu o specjalne zapisy regulujące funkcjonowanie podmiotu na rynku)
– PRS (rozwiązanie dla osób, które chcą sporządzić umowę w formie aktu notarialnego)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest skomplikowaną procedurą. Warto jednak zwrócić uwagę, że minimalne błędy w przygotowanej i złożonej dokumentacji do KRS mogą skutkować odrzuceniem wniosku, czyli wydłużeniem procedury rejestracyjnej.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie rejestracji spółki przez Internet. Przeprowadzamy elektroniczną rejestrację spółki.