eKRS od lipca 2021

W jaki sposób funkcjonuje eKRS od lipca 2021 roku? Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę decydując się na rejestrację firmy lub dopełnienie obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS?

W lipcu weszła w życie istotna zmiana w zakresie funkcjonowania sądów rejestrowych oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z zapowiedziami obecnie wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Warto tutaj wspomnieć, że wdrożone obligatoryjne rozwiązania w zakresie elektronizacji KRS nie dotyczą podmiotów podlegających rejestracji w rejestrze stowarzyszeń i fundacji. Te podmioty mogą wybrać sposób rejestracji (online lub w formie papierowej).

Wprowadzono nowy system – Portal Rejestrów Sądowych służący obsłudze składanych wniosków online. Portal łączy w sobie:
– wyszukiwarkę podmiotów wpisanych do KRS
– przeglądarkę dokumentów finansowych
– portal obsługi spółek zakładanych przy wykorzystaniu wzorca (S24)

E-KRS od lipca 2021 wymaga posiadania narzędzia pozwalającego potwierdzić tożsamość na formularzach składanych elektronicznie. Najkorzystniejszą opcją dla przedsiębiorców jest wyrobienie oraz aktywacja elektronicznego podpisu kwalifikowanego, który posiada certyfikat zabezpieczający. Ten e-podpis pozwala na wystawianie faktur, podpisywanie umów itp., co usprawnia w dużym stopniu zarządzanie firmą.

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie rejestracji spółek, aktualizacji danych KRS oraz wyrobienia i aktywacji e-podpisu.