Elektroniczna aktualizacja danych w eKRS

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS składane są w formie elektronicznej. Celem wdrożenia nowych rozwiązań jest ułatwienie przedsiębiorcom załatwiania spraw wygodnie i szybko za pośrednictwem Internetu.

Elektronizacja KRS jest efektem zmian, które rejestr przechodzi od 2018 roku. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych sprawia, że korzystanie z systemu eKRS jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze.

E-usługi w nowym rejestrze KRS:
– składanie elektronicznych wniosków o wpis do rejestru
– elektroniczna aktualizacja danych w eKRS
– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym
– przeglądanie akt rejestrowych podmiotów
– udostępnianie informacji o podmiotach wpisanych do KRS

Istotnie należy zaznaczyć, że składanie wniosków i formularzy w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Nasze biuro oferuje przedsiębiorcom pomoc w dostosowaniu firmy pod nowe regulacje związane z KRS.

Oferujemy m.in. przeprowadzenie procedury rejestracji spółki, wyrobienie i aktywację e-podpisu oraz usługę „elektroniczna aktualizacja danych w eKRS”. Zapraszamy do współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów prawnych, którzy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom w rejestracji oraz prowadzeniu firmy w Polsce.