Elektroniczny podpis

Do założenia spółki w systemie ministerialnym nie trzeba ani dużo czasu ani wielu formalności. Przedsiębiorca, który decyduje się na rejestrację musi wykonać kilka, prostych kroków, z których składa się procedura.

Pierwszym z nich jest założenie w systemie eKRS profili wszystkich przyszłych wspólników firmy. Kolejnym krokiem jest skompletowanie i przygotowanie informacji, którymi następnie wypełni się umowę na -podstawie gotowego wzorca i elektroniczny wniosek KRS. Danymi, bez których nie uda się założyć spółki są adres i nazwa spółki, informacje o wspólnikach, podziale udziałów, informacje o oddziałach pozostałych organach.
W dalszej kolejności należy wygenerować dokumenty i zweryfikować poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli nie popełniliśmy żadnej pomyłki możemy podpisać dokumenty elektronicznym podpisem i wysłać je do sądu.

Do niedawna przedsiębiorcy, którzy chcieli założyć firmę w systemie ministerialnym mogli posługiwać się zwykłym e-podpisem. W roku 2017 w życie mają wejść pewne uregulowania, które zakładają wzmożoną weryfikację podpisów ubiegających się o rejestrację, która polegać będzie na zwiększeniu wymogów związanych z podpisem elektronicznym. Już niebawem aby założyć firmę przez internet trzeba będzie zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć profil w systemie ePUAP.

Ostatnim etapem procedury jest dokonanie obowiązkowych opłat od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.