Etapy rejestracji spółki z o.o.

Etapy rejestracji spółki z o.o. bywają różne w zależności od tego jaką metodę rejestracji się wybierze. Istnieje bowiem wybór między rejestracją spółki z o.o. tradycyjnie w jednym z prowadzących wydział KRS sądów lub rejestracją za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eMS, dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przed przystąpieniem do rejestracji spółki z o.o. należy sporządzić jej umowę, w której podaje się najważniejsze informacje dotyczące powstającej spółki – firmę, siedzibę, kapitał zakładowy liczbę i wartość udziałów, dane wspólników, czas trwania oraz przedmiot prowadzonej działalności. Nie można zapomnieć, że założenie spółki z o.o. wymaga sporządzenia wspomnianej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku rejestracji tradycyjnej należy koniecznie udać się do notariusza, który zatwierdzi treść umowy. W przypadku rejestracji spółki z o.o. online nie ma takiego obowiązku, gdyż umowa zostaje sporządzona w narzuconej przez system formie. Wystarczy w takim przypadku tylko uzupełnienie danych i podpis.

Po sporządzeniu umowy spółki z o.o. należy złożyć w dokumenty rejestracyjne w siedzibie sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki. Są to:
– KRS W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
– KRS WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru,
– KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
– KRS-WH – Sposób powstania podmiotu,
– KRS-WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
– KRS-WL – Prokurenci,
– KRS-WM – Przedmiot działalności.

Oraz:
– dokument o powołaniu członków zarządu spółki,
– wykaz wspólników,
– wykaz adresów członków zarządu spółki z o.o.,
– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału.

Oprócz dokumentacji związanej z rejestracją, w KRS należy uiścić opłaty sądowe za wpis do Rejestru Przedsiębiorców (500zł – 250zł) oraz ogłoszenie w MSiG (100zł).