Fundacja definicja

Fundacja jest definiowana jako kapitał, który przeznaczony został na konkretny, ściśle określony cel. Cel, o którym mowa musi być społecznie, bądź gospodarczo użyteczny. Podmiot fundacji posiada osobowość prawną i założony może zostać zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne.

Procedura rejestracyjna fundacji nie jest skomplikowana, aczkolwiek wymaga złożenia przed notariuszem oświadczenia o utworzeniu fundacji, przejęcia przez fundatorów statutu, jak również złożenia wniosku o rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W fundacji nie narzuca się minimalnego kapitału założycielskiego, aczkolwiek w praktyce przyjęło się, iż fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej, powinna posiadać kapitał założycielski nie niższy niż 1000 zł, a w przypadku fundacji prowadzącej działalność – co najmniej 2500 zł.

Organem, który zarządza fundacją jest zarząd, a tworzenie innych organów jest możliwe, ale jest to uzależnione od woli fundatora w zatwierdzonym statucie fundacji. W owym dokumencie znajdują się również wszelkie prawa i obowiązki fundatora.

Jeśli są Państwo zainteresowani kwestią „fundacja definicja” i założeniem fundacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy szczegółowo omówią naszą ofertę.

Prócz tego jeśli mają Państwo jakieś pytania, bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu! Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na każde pytanie, a także rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości.