Gdzie rejestrować spółkę?

Spółka jest najczęściej wybieraną formą działalności do prowadzenia biznesu. Daje możliwość połączenia kapitałów, a także wspólnego dążenia do osiągnięcia spodziewanych wyników. Wspólnicy decydujący się prowadzić firmę w formie spółki na początku zadają sobie pytania: jakie formalności należy wypełnić? Gdzie zarejestrować spółkę?

Otóż wszystko zależy od rodzaju spółki jaki wybierzemy. W Polsce istnieje podział na spółki handlowe oraz cywilne. Przepisy zawarte w określonych kodeksach – Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Spółek Handlowych. Kodeks Cywilny obowiązuje spółki cywilne, a z kolei Kodeks Spółek Handlowych przeznaczony jest dla spółek handlowych: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Ponadto spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe (nieposiadające osobowości prawnej i niepodlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego) i kapitałowe.

Gdzie rejestrować spółkę według Kodeksu Cywilnego? Spółki cywilne należy rejestrować w Urzędzie Gminy. Rejestracja dokonywana jest na odpowiednim wniosku CEIDG-1. Każdy ze wspólników spółki powinien samodzielnie zarejestrować się jako przedsiębiorca.

Gdzie rejestrować spółkę według Kodeksu Spółek Handlowych? Miejscem rejestracji spółek handlowych jest Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestracji dokonuje się wypełniając wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców w sądzie prowadzącym wydział KRS właściwym dla siedziby spółki.

Zanim udamy się do miejsca rejestracji spółki sprawdźmy najpierw jaką dokumentację powinniśmy złożyć, tak aby proces zakładania spółki przebiegł sprawnie i szybko.