Gotowe spółki 2018

Osoby decydujące się na założenie spółki w 2018 roku mogą zdecydować się na otworzenie jednego spośród następujących wariantów:
1. Spółka cywilna – do prowadzenia działalności gospodarczej w małym rozmiarze.
2. Spółka jawna – do prowadzenia przedsiębiorstwa w większym rozmiarze.
3. Spółka partnerska – w celu wykonywania wolnego zawodu.
4. Spółka komandytowa – do prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą.
5. Spółka komandytowo-akcyjna – do prowadzenia działalności gospodarczej w bardzo dużym rozmiarze m.in. duże rodzinne firmy.
6. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – do prowadzenia przedsiębiorstwa w każdym prawnie dopuszczalnym celu.
7. Spółka akcyjna – zawiązywana przez jeden lub więcej podmiotów za wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu obrotu akcjami firmy.

Jeżeli pragną Państwo założyć spółkę z pominięciem jej skomplikowanego procesu rejestracyjnego wówczas zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy gotowe spółki 2018, czyli podmioty gospodarcze, które przeszły już całkowitą rejestrację w bieżącym roku. Oznacza to, że są w pełni przygotowane do tego by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą. Dysponują zatem numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz kompletną dokumentacją, w tym również umową, której podpisanie będzie jednym z nielicznych obowiązków przyszłego właściciela.

Nasze spółki nigdy wcześniej nie prowadziły pod sobą działalności przez co ich zakup jest w pełni bezpieczny. Nie muszą zatem obawiać się Państwo o jakiekolwiek zobowiązania. Spółki są nowe z czystą historią gospodarczą. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów!