Gotowe spółki z o.o. z 2 letnim stażem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Do jej utworzenia uprawnione zostały zarówno osoby prawne jak i fizyczne, za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Jednostka ta może zostać utworzona jako podmiot jedno- bądź wieloosobowy.

Spółka z o.o. charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że ich odpowiedzialność została wyłączona i w pełni przeniesiona na majątek spółki. Wspólnicy zakładając ten podmiot zobowiązują się do pokrycia kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Jednostka ta może zostać poprowadzona w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z długą i problematyczną rejestracją, która w skrajnych przypadkach zajmować może nawet kilka tygodni. Z tego względu wielu potencjalnych przedsiębiorców decyduje się na zakup gotowej spółki, czyli podmiotu, który jest w pełni przygotowany, aby natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Oznacza to, że dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym, jak również odpowiednio sporządzoną umową.

Nasza firma oferuje gotowe spółki z o.o. z 2 letnim stażem na sprzedaż. Prócz wyżej wymienionych atutów nasze jednostki dysponują także stażem, który znacznie podnosi ich zdolność kredytową, a także wiarygodność, przez co będą o wiele chętniej wybierane prze klientów oraz kontrahentów. Jeżeli są Państwo zainteresowani zachęcamy do kontaktu. Chętnie omówimy szczegóły naszej oferty.