Istniejące spółki z o.o. na sprzedaż

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to niezwykle popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Podmiot ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na swoją charakterystykę. Do jej założenia upoważnieni są wszyscy bez względu na kraj swojego pochodzenia. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Spółka ta może być również poprowadzona w dowolnym celu pod warunkiem, że jest on zgodny z przepisami prawa. Bezwzględnym atutem spółki z o.o. jest także niewielki kapitał zakładowy wynoszący zaledwie 5 tysięcy złotych. Tak niski wkład sprawił, że na dany podmiot może zdecydować się wielu potencjalnych przedsiębiorców.

Kolejną nieporównywalną zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym w momencie, gdy spółka wpadnie w poważne problemy finansowe należności regulowane będą wyłącznie z jej majątku, a nie prywatnego mienia wspólników.

Spółka z o.o. niestety wiąże się z długą i problematyczną rejestracją, która trwać może nawet kilka tygodni. Przedsiębiorcy zazwyczaj szukają możliwości na obejście tej niedogodności. Rozwiązanie stanowią istniejące spółki z o.o. na sprzedaż. Kupując gotową spółkę otrzymujesz podmiot gospodarczy w pełni przygotowany, aby natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą, a więc zarejestrowany w niezbędnych instytucjach, wyposażony w kapitał zakładowy oraz umowę, której podpisanie w obecności notariusza będzie jedynym obowiązkiem przyszłych właścicieli.