Jak otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce jak założyć?

Wielu właścicieli firm prowadzących działalność poza terytorium Polski zastanawia się jak otworzyć oddział firmy zagranicznej w Polsce jak założyć.

Działalność gospodarczą w Polsce mogą prowadzić nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale również przedsiębiorcy zagraniczni. Takie działanie umożliwiają przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które nie narzucają formy prawnej oraz zakresu prowadzonej działalności.

Jaka osoba zagraniczna może prowadzić biznes w Polsce na takich zasadach jak obywatele polscy?
– osoba prawna, która ma swoją siedzibę za granicą
– osoba fizyczna nie posiadająca polskiego obywatelstwa
– jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną z siedzibą za granicą, ale posiadająca zdolność prawną

Przywilej ten mają te podmioty, które posiadają swoją siedzibę prowadzenia działalności w następujących państwach:
– państwach członkowskich UE,
– państwach, które zawarły umowy o swobodzie przedsiębiorczości z Polską bądź Wspólnotą Europejską,
– Islandii, Norwegii, Liechtensteinie (umowa EOG).

Ważnym obowiązkiem jest to, aby utworzony oddział działał wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

W naszym biurze mogą Państwo skorzystać z pomocy w zakresie otworzenia oddziału zagranicznej firmy w Polsce. W imieniu Klienta dopełnimy wszystkich formalności wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, uzyskaniem wpisu do KRS oraz załatwieniem kwestii w Urzędzie Skarbowym.