Jak wygląda założenie spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest od wielu lat jedną z najlepszych form prawnych przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją atrakcyjność zawdzięcza głównie ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz stosunkowo niskim kosztom założenia. Jednak procedury jej założenia nie są już takie proste. Być może to one jeszcze trochę utrudniają zakładanie spółek kapitałowych?

Zakładanie spółek z o.o. jest procesem trudnym, gdyż trzeba się zmierzyć z wypełnianiem wielu dokumentów, wniosków i załączników. Duży problem sprawia także sporządzenie umowy, która w przypadku spółki z o.o. musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Liczne obowiązki formalne to nie jedyna przeszkoda w zakładaniu spółki z o.o.. Również czas, jaki trzeba poświęcić na ten proces opóźnia rozpoczęcie działalności.

Jak wygląda założenie spółki z o.o.? Na to pytanie nie można udzielić jednej odpowiedzi. Otóż spółka z o.o. może zostać założona w trybie tradycyjnym lub w formie elektronicznej. W zależności od wyboru sposobu rejestracji, założenie spółki z o.o. może wyglądać różnie.

Oto jak wygląda założenie spółki z o.o. w trybie tradycyjnym. Po pierwsze należy sporządzić umowę spółki, zawierającą niezbędne dane i pozostałe uregulowania. Dokument ten musi mieć formę notarialną, dlatego też należy udać się z nią do notariusza, który nada jej odpowiednią moc prawną. Kiedy umowa zostanie sporządzona, a także wszystkie wnioski i wymagane do nich załączniki, należy udać się sądu prowadzącego wydział KRS, odpowiedniego dla siedziby przyszłej spółki. W sądzie składa się wszystkie dokumenty rejestracyjne i uiszcza się opłatę za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG.

A teraz o tym jak wygląda założenie spółki z o.o. w trybie online. Proces zaczyna się od utworzenia konta w systemie eMS, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie należy wybrać opcję rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy i wypełnić umowę i dokumenty danymi spółki. Kolejno sporządzoną dokumentację generuje się, podpisuje i wysyła do KRS, po uprzednim pokryciu kosztów sądowych za pośrednictwem systemu płatności online.