Jak założyć fundacje?

W dzisiejszych czasach wiele akcji społecznych opiera się na działaniu w oparciu o fundacje. Każdy z nas jest w stanie od razu wymienić kilka nazw fundacji pożytku publicznego, prawda?
Odpowiedź na pytanie “jak założyć fundacje” warto zacząć od wyjaśnienia, czym w ogóle jest taki podmiot.

Fundacja jest to organizacja pozarządowa powołana dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustalonych przez fundatora w formie aktu notarialnego.

Jak założyć fundacje?
Pierwszym krokiem do takiego przedsięwzięcia jest posiadanie kapitału zakładowego, który będzie stanowił podstawę działania fundacji. W tej sytuacji konieczny jest fundator, który określi ile środków finansowych przeznaczy na rzecz fundacji. Do praw fundatora należy również wybór, dotyczący profilu działalności fundacji, czyli sprawy, którą będzie ona wspierać np. rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Ciekawostką jest fakt, że fundator może się rozmyślić z “darowizny” na rzecz fundacji, do momentu, w którym uzyska ona wpis do KRS.