Jak założyć sp. komandytową?

Zamierzasz podjąć się prowadzenia własnej firmy, ale wciąż nie jest dla Ciebie jasne, jak założyć sp. komandytową? Dlaczego wybrałeś właśnie tą formę prowadzenia działalności? Czyżbyś sprawdził jak wiele korzyści się z tym wiąże? Zatem skoro właśnie ta forma będzie dla Ciebie odpowiednia, postaram się udzielić Ci jak najwięcej informacji o zakładaniu tej działalności.

Przypomnę, że spółka komandytowa jest spółką osobową, która posiada osobowość prawną. Wspólnikami w spółce komandytowej są: komplementariusz i komandytariusz, gdzie pierwszy za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem, a drugi tylko do określonej kwoty.

Spółka komandytowa, która prowadzi działalność gospodarczą nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale są nimi wszyscy jej wspólnicy, a więc to właśnie wspólnicy mają obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W spółce komandytowej występuje jednokrotne opodatkowanie dochodów stawką 19%.

Przystąpmy do konkretów – jak założyć sp. komandytową?

Pierwszym etapem, który czeka przedsiębiorcę planującego założenie działalności w formie spółki komandytowej, jest sporządzenie umowy spółki, która obowiązkowo musi zawierać nazwę i jej siedzibę, przedmiot działalności, czas na jaki została założona (jeśli został określony), informację na temat ilości i wartości wkładów wnoszonych przez wspólników, ale także wyznaczenie komplementariusza i komandytariusza. Umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ zawarcie jej w innej formie oznacza, iż ta staje się nieważna. Kolejnym etapem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc w KRS, gdzie zgłoszenie spółki musi odbyć się na formularzach rejestrowych.

Spółka komandytowa jest „gotowa” w momencie wpisu do rejestru, a więc dopiero z tą chwilą zaczyna funkcjonować w obrocie gospodarczym jako osobowa spółka prawa handlowego.