Jak założyć spółkę komandytową krok po kroku?

O tym, jak założyć spółkę komandytową krok po kroku w Polsce mówi się coraz częściej. Należy zatem wspomnieć o tym procesie i napisać na czym polega każdy etap. Bardzo ważne jest, że umowa spółki komandytowej wymaga tego, aby sporządzić ją w formie akty notarialnego. Wspomniana umowa spółki musi zawierać następujące informacje:
– nazwę spółki,
– adres siedziby spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– jeżeli został określony, to czas trwania spółki,
– określenie wkładów wnoszonych przez wspólników (liczba udziałów i ich wartość),
– wyznaczenie osób na stanowisko komplementariuszy i komandytariuszy,
– oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariuszy.

Zgłoszenie spółki komandytowej do KRS może mieć miejsce jedynie na wniosek komplementariuszy, a w nim powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nazwa, siedziba i adres spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności,
– nazwiska, imiona oraz adresy wspólników,
– dane osób, które zostały upoważnione do reprezentowania spółki,
– określenie sumy komandytowej.

Prócz powyższego do zgłoszenia należy także dołączyć: sporządzoną umowę spółki, poświadczone notarialnie wzory podpisów wszystkich wspólników, którzy zostali upoważnieni do reprezentowania spółki, a także dowód wpłaty sądowej za wpis do rejestru.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego musi zostać złożony w wydziale Gospodarczego Sądu Rejonowego w odpowiednim do siedziby spółki okręgu. W przypadku spółki komandytowej, wniosek o wpis do KRS musi zostać złożony na formularzu KRS-W1.

Podsumowując, spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, a w zamian za to posiada zdolność prawną. Z racji tego, że spółka ta jest odrębnym przedsiębiorcą, musi posiadać własny NIP i REGON, przy czym ten pierwszy jest potrzebny do rozliczania przez spółkę podatku VAT.

Jeżeli kwestia tego, jak założyć spółkę komandytową krok po kroku nie jest jeszcze jasna, to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.