Jak założyć spółkę krok po kroku?

Pragną Państwo otworzyć własna firmę, ale nie wiedzą, jak założyć spółkę krok po kroku? Cieszymy się, że trafiliście Państwo właśnie na stronę naszej kancelarii. Rejestracja spółki handlowej jest procesem złożonym i wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Proces, o którym mowa jest podobny w każdym rodzaju spółki, ale niekiedy konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności.

Etapy tradycyjnej rejestracji można przedstawić następująco:

  1. sporządzenie umowy spółki (lub statutu),
  2. wybór organów w spółce,
  3. złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i akcyjnej umowa lub statut obowiązkowo muszą mieć formę aktu notarialnego. W spółce jawnej lub partnerskiej wymagana umowa może zostać sporządzona w formie pisemnej przez samych wspólników.

Każda spółka handlowa musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odbywa się to poprzez złożenie odpowiednich formularzy i wniosków, które można otrzymać zarówno w sądach rejestracyjnych, jak i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Istotne jest także to, że do formularzy trzeba dołączyć kilka innych dokumentów wśród których znajdują się:

  • umowa lub statut spółki,
  • dokument, który stanowi decyzję o wyborze organów spółki,
  • listę wspólników,
  • oświadczenie o wniesieniu wkładów przez wspólników.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą rejestracji nowych spółek. Pomagamy w założeniu każdego rodzaju działalności. Proces rejestracyjny przeprowadzamy szybko i sprawienie z zachowaniem obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.