Jak założyć spółkę?

Interesuje Cię prowadzenie działalności gospodarczej? Zastanawiasz się, jak założyć spółkę z o.o.? Podjąłeś dobrą decyzję, ponieważ spółka, o której mowa, została uznana za najczęściej wybieraną formę przez przedsiębiorców w Polsce.

Dokładne przepisy i regulacje jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Forma ta może zostać powołana przez jednego, jak i kilku wspólników, ale jej umowa obowiązkowo musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Następnie wszyscy wspólnicy muszą wnieść minimalny kapitał zakładowy, którego kwota na obecną chwilę wynosi 5000 złotych. Wartości te mogą zostać wniesione w formie pieniężnej lub niepieniężnej, a więc w postaci aportu. Kolejnym etapem w tym, jak założyć spółkę, jest ustanowienie jego zarządu, w którego skład może wchodzić jedna lub kilka osób, a potem pozostaje jedynie złożenie papierów w odpowiednim urzędzie. Wniosek o rejestrację spółki należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc w KRS i do niego dołączyć poniższe informacje:

→ nazwę spółki z o.o.,
→ adres i siedzibę spółki z o.o.,
→ przedmiot działalności,
→ wysokość wniesionego kapitału zakładowego,
→ dane członków zarządu,
→ czas, na jaki została zawarta spółka, jeżeli został określony,
→ listę wspólników, a także liczbę oraz wartość posiadanych przez nich udziałów.

Nazwa spółki może być dowolna, ale musi zawierać także dopisek „spółka z o.o.” lub „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W kwestii odpowiedzialności za zobowiązania, to właśnie spółka odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli. Istnieje jednak możliwość wystąpienia sytuacji, kiedy to członkowie zarządu muszą solidarnie odpowiedzieć za wszystkie zobowiązania. Następuje to jednak w momencie, kiedy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.