Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to dobrowolna, niezarobkowa organizacja społeczna powołana w konkretnym celu (cel ten musi zostać określony w statucie stowarzyszenia). Do tworzenia stowarzyszenia uprawnieni są obywatele posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej. Do jego utworzenia potrzebne są co najmniej trzy osoby, spośród których należy wyznaczyć jedną, która będzie je reprezentowała.

Członkowie stowarzyszenia muszą opracować regulamin w formie pisemnej i złożyć go do organu nadzorującego, którym jest starosta. Do pisma tego należy załączyć listę wspólników, na której muszą znajdować się ich imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis, a także protokół z zebrania potwierdzający informację o założeniu stowarzyszenia. Starostwo ma 30 dni na wydanie zakazu działalności. Jeżeli tak się nie stanie organizacja może rozpocząć działalność.

Na rynku występują również stowarzyszenia zarejestrowane, które posiadają osobowość prawną, są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, mogą łączyć się w związki, przyjmować darowizny, otrzymywać dotacje oraz prowadzić działalność.

Jeżeli nie wiedzą Państwo jak założyć stowarzyszenie bądź jeśli chcą Państwo pominąć formalności z tym związane, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy oferują profesjonalne doradztwo gospodarcze. Ponadto możemy dopełnić za Państwa wszelkie obowiązki i przekazać podmiot w pełni przygotowany do realizacji określonego celu.