Jak zlikwidować spółkę?

Przedsiębiorco, nie wiesz w jaki sposób zlikwidować spółkę? Nic dziwnego, ponieważ cała procedura jest skomplikowana i wymaga od przedsiębiorcy bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Bardzo wiele osób zgłasza się do nas z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu lub dokończeniu już rozpoczętego procesu likwidacji spółki, który w praktyce okazał się trudniejszy niż mogłoby się wydawać.

Jak się okazuje, zgodnie z przepisami prawa – rozwiązanie umowy spółki skutkuje ostatecznym jej rozwiązaniem. Likwidatorami spółki są członkowie jej zarządu (o ile był powołany). W innym wypadku likwidatorów wybiera zgromadzenie wspólników, bądź sąd rejestrowy. Obowiązkiem jest ogłoszenie otwarcia likwidacji z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.

Jeśli zatem nie czujesz się na siłach, aby całą procedurę przeprowadzić samodzielnie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje cały proces likwidacji spółki z o.o.. Nasz konsultant dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania oraz rozwiać ewentualne wątpliwości.