Jak zmienić nazwisko w S24?

Jak zmienić nazwisko w S24? Jak dopełnić procedury zmiany nazwiska w S24?

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że wielu przedsiębiorców uważa, że system S24 jest bardzo intuicyjny i można wiele formalności dopełnić samodzielnie. Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z systemu S24 obliguje do posiadania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów, a także umiejęności stosowania ich w praktyce.

System S24 wymaga dołączenia do wniosków odpowiednich załączników, a także potwierdzenia tożsamości przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu e-PUAP.

Ten wpis może Cię zainteresowaćzmiana adresu do doręczeń członka zarządu 

Jak zmienić nazwisko w S24?

Zmiana nazwiska członka zarządu spółki obliguje do przeprowadzenia procedury zmiany nazwiska w KRS.

Zmiana nazwiska członka zarządu S24 procedura:

  1. Logujemy się na portal S24.
  2. Przechodzimy do zakładki wzorów i dokumentów.
  3. Wybieramy “Uchwałę o zmianie składu zarządu spółki”.
  4. Odwołujemy członka zarządu, którego dotyczy zmiana nazwiska.
  5. Powołujemy członka zarządu uzupełniając dane o nowe nazwisko członka zarządu.
  6. Dodatkowo należy przygotować i złożyć oświadczenie o adresie do doręczeń, w którym podajemy nowe nazwisko członka zarządu.
  7. Wypełniamy wniosek ZEL_3 wraz z uchwałą o zmianie składu zarządu i oświadczeniu o adresie do korespondencji.
  8. Dokonujemy opłaty za procedurę aktualizacyjną w S24.
  9. Podpisujemy i wysyłamy wniosek.
  10. Monitorujemy wpis zmiany danych członka zarządu w KRS.

Zmiana nazwiska członka zarządu w S24 wymaga przeprowadzenia procedury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Warto zaznaczyć, że wszelkie braki i błędy mogą skutkować zwrotem złożonego wniosku aktualizacyjnego.

 

Wpis zmiany nazwiska członka zarządu do KRS

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury aktualizacji danych spółki w KRS.