Jaka jest wysokość stawki CIT?

Osoby myślące o założeniu własnego biznesu niejednokrotnie zastanawiają się jaka jest wysokość stawki CIT.

CIT z j. ang. Corporate Income Tax to podatek od dochodów przedsiębiorstw.
Podatnikami CIT-u są:
– osoby prawne,
– spółki kapitałowe, które pozostają w organizacji (spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
– jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej.
– grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego.

Podstawowa stawka tego opodatkowania wynosi 19%. 1. stycznia bieżącego roku w życie weszła ustawa, która obniżyła jego wartość do 15%.
Uprawnienie to dotyczy tak zwanych małych podatników, a więc przedsiębiorców, których dochody za ubiegły rok nie przekroczyły 1 200 000 zł, a także osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tych zmian jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski, a także zwiększenie ich innowacyjności. Zakłada się, że niższa stawka zostanie przydzielona około 400 tysiącom polskich przedsiębiorców. Ustawa uniemożliwia skorzystanie z niższej stawki osobom, które właśnie z tego powodu zdecydowały się chociażby na podział swojego przedsięwzięcia.

Rozliczenie podatku CIT następuje po zakończeniu roku podatkowego. Wówczas podatnik ma obowiązek zgłosić wysokość osiągniętych dochodów i do końca trzeciego miesiąca następnego roku zapłacić należny podatek bądź różnicę podatkiem, a suma wpłaconych zaliczek.