Jednoosobowa działalność gospodarcza plusy i minusy

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prowadzenia własnej firmy w Polsce. Jest to najprostsza i najtańsza forma działalności gospodarczej, jej założenie jest całkowicie darmowe.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba, która decyduje się na założenie firmy w tej formie nie musi posiadać określonej przepisami kwoty pieniędzy, tak jak wymagane jest to w przypadku innych form prawnych działalności. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej powinna składać się z dwóch części – imienia i nazwiska osoby zakładające działalność oraz dowolnego słowa lub słów, które mogą nawiązywać do rodzaju prowadzonej działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza plusy i minusy

Tak jak każda forma prawna działalności, jednoosobowa działalność gospodarcza posiada wady i zalety. Przed założeniem firmy w tej formie warto je poznać.

Do zalet możemy zaliczyć:
– niskie koszty założenia takiej działalności,
– możliwość szybkiego założenia oraz zamknięcia działalności,
– możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
– brak progu kapitału, który potrzebny jest do założenia jednoosobowej działalności.

Do wad możemy zaliczyć:
– możliwość prowadzenia działalności wyłącznie przez jedną osobę,
– pełna odpowiedzialność za zobowiązania działalności – odpowiedzialność własnym majątkiem za wszystkie powstałe zobowiązania,
– konieczność opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.