Kapitał podstawowy

Jeśli myślą Państwo o założeniu podmiotu gospodarczego, należy się najpierw zorientować w tej kwestii oraz dowiedzieć się jak najwięcej o danym zagadnieniu.

Wyróżniamy dwa typy spółek: osobowe i kapitałowe. Każdy z typów, rodzajów tych podmiotów gospodarczych charakteryzuje się czymś innym. Przykładowo, praktycznie każda z nich ma inny kapitał podstawowy, np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi on minimalnie wynosić 5000 złotych, natomiast w spółce komandytowo-akcyjnej już 50 000 złotych.

Kapitał podstawowy, zwany też własnym, stanowi wartościowy odpowiednik stanu majątku przedsiębiorstwa. Środki te zostały wniesione przez założycieli tego podmiotu, dzięki czemu nabyli oni jednocześnie prawo do uczestniczenia w podziale zysków oraz domaganiu się zwrotu w sytuacji likwidacji podmiotu. Jego część stanowią również zyski pochodzące z działalności danego podmiotu.
Kapitał podstawowy jest głównym źródłem finansowania przedsiębiorstwa, ale obok niego istnieją jeszcze inne fundusze dodatkowe.