Kapitał rezerwowy

W jakim typie podmiotów gospodarczych występuje, czym jest i do czego służy kapitał rezerwowy?

Pojęcie kapitał rezerwowy wiąże się głównie z prowadzeniem spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjna. Ich działalność opiera się na kapitale zakładowym, który musi minimalnie wynosić 5000 złotych.

– Kapitał rezerwowy, zaraz obok kapitału zakładowego, należy do kapitałów własnych spółki.
– Kapitał rezerwowy tworzą zwykle wygospodarowane przez firmę oszczędności.
– Kapitał rezerwowy w spółce akcyjnej powstaje zwykle z zysków przedsiębiorstwa, nadwyżek osiągniętych z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz dopłat akcjonariuszy uiszczanych w zamian za przyznanie im szczególnych uprawnień w spółce. O jego przeznaczeniu decyduje zawsze walne zgromadzenie akcjonariuszy danej spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z nadwyżek cen nad wartością nominalną udziałów, dopłat wspólników, zysków oraz innych środków, które według ustawy należy przelać na ten kapitał.

Jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na ten temat – prosimy o kontakt!