Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Obecnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form przez polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Cieszy się ona powodzeniem, ponieważ jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy.

Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny lub przez Internet. Warto wiedzieć, że zakładając ją online kapitał zakładowy spółki z o.o. może zostać wniesiony tylko w postaci pieniężnej. Podczas tradycyjnej rejestracji, wkłady na kapitał zakładowy mogą przyjąć formę pieniężną lub aportów (ruchomości, nieruchomości).

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych, lecz nie ma górnej granicy. Musi zostać wniesiony przez wspólników spółki przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. Wysokość kapitału zakładowego musi zostać określona w umowie spółki.

W chwili wniesienia środków pokrywających kapitał zakładowy spółki z o.o., środki te stają się jej własnością. Nie muszą one pozostawać w spółce na zawsze. Spółka może w dowolny sposób zadysponować tym majątkiem.

Interesuje Państwa założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zapraszamy do kontaktu z nami oraz zapoznania się z naszą ofertą. Oferujemy profesjonalną oraz kompleksową pomoc podczas rejestracji spółek. W swojej ofercie posiadamy także gotowe spółki na sprzedaż. Zachęcamy Państwa do kontaktu!