KONTAKT

Przedsiębiorca, który chce, aby jego firma prawidłowo oraz sprawnie się rozwijała, musi pamiętać o tym, że odpowiednio wykonywane zadania związane z prowadzeniem księgowości stanowią główny fundament w przedsiębiorstwie. Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele obowiązków z tego tytułu spoczywa na barkach właściciela firmy, wychodzimy mu naprzeciw. Powierzone nam zadania są wykonywane przez ekspertów, którzy swoim doświadczeniem dają gwarancję zadowolenia.

Oferujemy również kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, JDG, fundacji oraz stowarzyszeń.

Adres:
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków

SILBERMAN-SACHS.pl:

E-mail: biuro@silberman-sachs.pl