Koszt rejestracji spółki z o.o. 2022

Nowy rok nie przyniósł żadnych istotnych zmian w zakresie zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Nie uruchomiono żadnych nowych narzędzi, nie wprowadzono żadnych dodatkowych obowiązków i formalności jakie trzeba by dopełnić, nie zmienił się także koszt rejestracji spółki z o.o. 2022. Obowiązkowe opłaty, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca przystępujący do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, od kilku lat utrzymują się na takim samym poziomie.

Na koszt rejestracji spółki z o.o. 2022 składa się kilka czynników:
– opłata od wniosku o wpis do KRS w wysokości 500 zł lub 250 zł, w zależności od sposobu rejestracji (rejestracja spółki z umową w formie aktu notarialnego w PRS – opłata 500 zł, rejestracja w S24 z umową na bazie wzorca – opłata 250 zł),
– opłata za ogłoszenie spółki w MSiG,
– koszty notarialne – jeśli umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego,
– usługi doradcy – jeśli korzystamy z pomocy osoby, która udziela nam porad lub w naszym imieniu przeprowadzi całą procedurę.

Wydatkiem, który nie jest bezpośrednio związany z przeprowadzaniem procedury rejestracji, ale który należy ponieść w związku z zakładaniem firmy jest pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy, jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS, muszą wnieść wkłady o wartości 5000 zł. Kwota ta może być oczywiście większa – 5000 zł stanowi minimalny kapitał zakładowy ustanowiony przez przepisu prawa.