Koszty zakładania spółek komandytowych

Wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na założenie własnej działalności, pyta o to, jakie są koszty zakładania spółek komandytowych. Otóż jako przyszły przedsiębiorca musisz wiedzieć, że wspomniane wcześniej koszty zakładania spółek komandytowych są w głównej mierze uwarunkowane tym, jak będziesz chciał prowadzić swoją działalność.

Skoro piszę o kwestii finansowej, to wspomnę o tym, że w spółce komandytowej występuje charakterystyczna odpowiedzialność wspólników za wszelkie zobowiązania spółki. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze. Pierwszy z nich za zobowiązania spółki odpowiada do wysokości tzw. sumy komandytowej, którą ustala się podczas sporządzania umowy, natomiast drugi – odpowiada całym swoim majątkiem.

Wspólnikiem w spółce komandytowej może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Często można spotkać się z tym, że na komplementariusza wybierana jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna, które posiadają osobowość prawną i samodzielnie odpowiadają za zobowiązania. Wówczas wspólnicy prowadzący spółkę będącą wspólnikiem, nie są pociągani do odpowiedzialności w razie kłopotów finansowych głównej spółki, a więc w tym przypadku komandytowej.

Pozostając w kwestii finansowej spółki komandytowej, przedsiębiorca musi wiedzieć, że forma ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale są nimi wszyscy jej wspólnicy. Spółka jest jedynie podatnikiem podatku od towarów i usług, ale to właśnie na wspólnikach spoczywa obowiązek odprowadzania miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego.

Wracając do tematu, którym są koszty zakładania spółek komandytowych, wszystko tak jak zostało wspomniane zależy od wymagań przedsiębiorcy co do działalności, ale także od tzw. taksy notarialnej, która jest maksymalną kwotą, którą może wymagać notariusz w zamian za udokumentowanie czynności prawnej. Ważne jest, iż to nie każdy notariusz ustala ją w stosunku do siebie, ponieważ jest ona ustalana przez Ministra Sprawiedliwości drogą rozporządzenia.

Masz pomysł na firmę? Sprecyzowałeś wszystkie wymagania co do niej? Chcesz poznać dokładne koszty zakładania spółek komandytowych? Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista przedstawi Ci dokładną cenę.