KRS rejestracja spółki z o o

Jeśli planujesz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), będziesz musiał zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W tym artykule omówimy proces rejestracji spółki z o.o. w KRS i jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku.

Ten wpis może Cię zainteresować – Zmiana danych KRS opłata 2023

W pierwszym kroku, musisz przygotować dokumenty, które będą niezbędne do rejestracji spółki z o.o. Wymagane dokumenty obejmują statut spółki, umowę spółki oraz oświadczenie o przystąpieniu do spółki przez każdego udziałowca. Statut spółki to dokument, który określa zasady działania spółki, jej cel, strukturę organizacyjną i zarządzanie. Umowa spółki to dokument, który określa umowy między udziałowcami, ich obowiązki i prawa w spółce. Oświadczenie o przystąpieniu do spółki musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane osobowe każdego udziałowca.

Po zebraniu wymaganych dokumentów, musisz złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. w KRS. Możesz zrobić to osobiście w siedzibie sądu rejonowego lub za pośrednictwem Internetu poprzez Platformę Usług Elektronicznych KRS. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich udziałowców lub przez pełnomocnika, który został upoważniony do działań w ich imieniu.

Ten wpis może Cię zainteresować – Rejestracja spółki jawnej cena

Po złożeniu wniosku, KRS dokona weryfikacji dokumentów i informacji w nim zawartych. Jeśli wszystko jest zgodne z wymaganiami prawnymi, spółka zostanie zarejestrowana w KRS. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony, a spółka będzie musiała złożyć poprawiony wniosek.

Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w KRS, spółka otrzymuje numer KRS, który jest jej identyfikatorem w systemie prawnym Polski. Numer KRS musi być używany we wszystkich dokumentach, które dotyczą spółki. Spółka musi również zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym, aby otrzymać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) i REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej).

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji spółki z o.o. w KRS? Zapraszamy do kontaku!

pomoc w rejestracji spółki z o.o.