Kto może założyć spółkę z oo?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym chyba, że ustawa stanowi inaczej. Ten rodzaj działalności nie może być otworzony jedynie przez drugą spółkę z o.o..

Zatem kto dokładnie może założyć spółkę z o.o. ?
Może to zrobić zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostki organizacyjne, mające zdolność prawną, czyli na przykład spółki osobowe.
W Polsce jest to jedna z najbardziej popularnych form zakładania działalności gospodarczej, ponieważ do jej uruchomienia nie potrzebny jest duży kapitał.

Otwierana jest zazwyczaj dla trzech podstawowych celów:
– cele gospodarcze, zarobkowe, skierowane na osiąganie zysków,
– cele gospodarcze niezarobkowe, nieukierunkowane na zysk,
– cele niegospodarcze, nie polegające na prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Biznes prowadzony w ten sposób ma podstawową zaletę. Otóż wspólnicy odpowiadają, za jego zobowiązania wyłącznie co do wielkości wniesionego przez siebie wkładu.

Zatem na pytanie “kto może założyć spółkę z o.o.?” odpowiedź jest prosta. Praktycznie każdy z wyjątkiem innej firmy, która wybrała tą samą formę prowadzenia działalności.