Kupno rocznej spółki

Wielu przedsiębiorców zamiast zastanawiać się na zakupem nowo zarejestrowanej spółki, wybiera tę ze stażem. Dlaczego podejmują taką decyzję?

Spółką stażową nazywamy spółkę z danym stażem, wyliczanym od momentu zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta posiada tak, jak spółka świeżo zarejestrowana, kompletną dokumentację (w tym umowę spółki, numery NIP, REGON, KRS) oraz często notarialnie potwierdzoną czystą historię gospodarczą (potwierdzenie braku zadłużeń oraz zobowiązań spółki). Jedynie tym, co różni spółki zarejestrowane wcześniej od nowych, jest staż.

Staż spółki wpływa na wiele czynników m.in.:
na cenę spółki – jeśli potencjalnego nabywcę interesuje kupno rocznej spółki, musi się on liczyć z wyższą ceną. Między spółką, a jej stażem istnieje prosta zależność – „im dłuższy staż spółki, tym jest ona droższa”,
– zdolność kredytową spółki – spółka z dłuższym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest bardziej wiarygodna dla banków. Instytucje pomocy finansowej częściej udzielają kredytów spółkom z odpowiednio długim stażem,
– zaufanie klientów i kontrahentów – stażowa spółka jest bardziej autentyczna, ze względu na to, że istnieje w spisie KRS dłużej. Każdy klient oraz kontrahent może z łatwością to sprawdzić, ponieważ dane te są powszechnie ujawnione,
– otrzymanie dotacji unijnej – spółki ze stażem mają większe szanse na pozyskanie dofinansowania unijnego, są bardziej wiarygodne dla Komisji Europejskiej udzielającej wsparcia z Funduszy Europejskich.