Kupno spółek z 2019 roku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podstawowa i najczęściej spotykana forma prawna spółki prawa handlowego. Charakterystyczną cechą podmiotu gospodarczego jest brak odpowiedzialności co do zasady wspólników za zobowiązania spółki. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten ma więc charakter konstytutywny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia pozyskanie kapitału i nowych wspólników, wyłącza odpowiedzialność wspólników za zobowiązania oraz daje możliwość pełnej kontroli poczynań zarządu przez udziałowców spółki. Umowa spółki musi obowiązkowo zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ stanowi najważniejszy dokument firmy. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu spółki, wymagają aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Umowa spółki musi zawierać:
– nazwę spółki,
– siedzibę spółki,
– przedmiot działalności,
– wysokość wniesionego kapitału,
– informację na temat udziałów,
– liczbę oraz wartość udziałów należących do wspólników,
– czas na jaki zawierana jest spółka, jeśli został określony.

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z pewnością duża wygoda oraz oszczędność czasu. Kupując czystą spółkę możemy od razu rozpocząć działalność. Zakup podmiotu gospodarczego to całkowicie bezpieczne, nowoczesne i coraz częściej praktykowane rozwiązanie. Nie należy obawiać się, że wraz z zakupem spółki nabędziemy niechciane zobowiązania czy długi, gdyż spółka nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej co potwierdzają dokumenty notarialne.